Yayınlarım

KDV kitaplarım

 1. KDV Beyannameleri Düzenleme Rehberi, 1995, (Abdullah Tolu ile birlikte) Maliye Postası Dergisi yayını
 2. KDV Tevkifatı Uygulaması, 2006, Ankara SMMMO yayını
 3. KDV Oranları ve Açıklamaları, 2007, Maliye ve Hukuk Yayınları
 4. 100 Soruda Katma Değer Vergisi, 2009, Maliye ve Hukuk Yayınları
 5. Soru ve Cevaplarla KDV ve ÖTV Uygulaması, 2011, Maliye ve Hukuk Yayınları
 6. 60 Sıra No.lu Sirkülerde KDV Uygulamasına İlişkin Açıklamalar, 2011, Ankara SMMMO yayını
 7. KDV İstisnalar ve İadeler, 1998, (Yenilenen 12. baskı Gözlem Yayıncılık Mart 2020)

ÖTV kitaplarım

 1. Özel Tüketim Vergisi Rehberi, 2002, TÜRMOB Sirküler Rapor kitapları
 2. ÖTV Yorum ve Açıklamaları (I) Sayılı Liste Petrol Ürünleri, 2008, Savaş Yayınları
 3. ÖTV Yorum ve Açıklamaları (II) Sayılı Liste Taşıt Araçları, 2008, Savaş Yayınları
 4. ÖTV Yorum ve Açıklamaları (III) Sayılı Liste Tütün Mamulleri, Alkollü İçkiler, Kolalı Gazoz, 2009, Savaş Yayınları
 5. ÖTV Yorum ve Açıklamaları (IV) Sayılı Liste Diğer Tüketim Malları, 2009, Savaş Yayınları
 6. 70 Soruda Özel Tüketim Vergisi, 2009, Maliye ve Hukuk Yayınları
 7. Madeni Yağlar ve Solvent Türevlerinde ÖTV Uygulaması, 2010, TÜRMOB Sirküler Rapor
 8. ÖTV Yorum ve Açıklamaları, Tarihi, Mevzuat, Uygulama 2012, PwC Business School
 9. Soru ve Cevaplarla ÖTV Uygulaması, Haziran 2020, Gözlem Yayıncılık.

Makalelerim

Dünya Gazetesi:

 1. KDV 30 Yaşında (Vergi Portalı, 15/10/2015)
 2. ÖTV 10 Yaşında (Vergi Portalı, 3/10/2012)

Vergi Dünyası Dergisi:

 1. Kur Farklarında KDV Sorunsalı (Temmuz 2019)
 2. Hediye Edilen Malın KDV’si İndirim Konusu Yapılabilir mi? (Kasım 2014)
 3. KDV’nin Matrahına Tecil Edilen ÖTV Dahil midir? (Haziran 2009)
 4. İhracatta ÖTV İstisnası ve İadesi (Mayıs 2003)
 5. Neden ÖTV ? (Mayıs 2002)
 6. KDV İadelerinin Usul ve Esasları (Sayı: 234)

Yaklaşım Dergisi:

 1. 7104 Sayılı Kanun Sonrası KDV İndirim Sistematiği I-II (Ağustos – Eylül 2018)
 2. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler (Şubat 2018)
 3. Konutlarda KDV Uygulamaları (Mayıs 2017)
 4. Şehit, Gazi veya Görev Malûlü Yakınlarının Araç Alımında ÖTV İstisnası ve Bir Düzeltme (Aralık 2016)
 5. Ticari Araçların Yenilenmesinde ÖTV İstisnası (Kasım 2016)
 6. Serbest Bölgelerde ÖTV Uygulaması (Eylül 2015)
 7. Zayi Olan ve İmha Edilen Mallarda ÖTV ve KDV Uygulaması (Şubat 2015)
 8. KDV Genel Uygulama Tebliği Olgunlaşıyor (Kasım 2014)
 9. Değerli Taşların Vergilendirilme Rejiminde 6552 Sayılı Kanun ile Yapılan Son Değişiklik (Ekim 2014)
 10. Yeni KDV Uygulama Genel Tebliği’nin Dış Ticarete Getirdikleri (Temmuz 2014)
 11. Akaryakıt ve Madeni Yağlarda Özellikli ÖTV Uygulamaları I-II (Mart – Nisan 2014)
 12. Serbest Bölgelerde KDV Uygulaması (Kasım 2013)
 13. Çift Sıra Koltuklu Panelvanların KDV’si İndirilebilir mi? (Ocak 2011)
 14. Binek Otomobiline Dönüştürülen Taşıtlarda ÖTV ve KDV Uygulaması (Haziran 2003)
 15. Bavul Ticareti; Yıldızı Yeniden mi Parlıyor? (Mart 2003)
 16. Taşıt Araçlarında Özel Tüketim Vergisi Uygulaması (Eylül 2002)
 17. 2001 Yılında İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadesi I-II (Nisan – Mayıs 2002)
 18. KDV İadelerinde Rezerv Konulanlar (Şubat 2002)
 19. KDV’de İhracat Desteği: Tecil-Terkin Uygulaması (Eylül 2001)
 20. Otogaz Kullanan Araçlar İçin Getirilen Düzenlemeler (Ağustos 2000)
 21. Uluslararası Taşımacılıkta KDV’nin Rolü (Haziran 1998)

Maliye Postası Dergisi:

 1. KDV Oranları ve Uygulaması, Sayı: 411 (1997)
 2. Diplomatik Kişi ve Kuruluşların KDV Muafiyeti, Sayı: 397 (1997)
 3. Toptancı Hallerinde Yapılan Zirai Ürün Satışlarında, Belge Düzeni ve KDV Uygulaması, Sayı: 400 (1997)
 4. Gümrük Birliğinin Vergisel Etkileri, Sayı: 369 (1996)
 5. Gazetelerin Promosyon Kampanyalarının KDV Karşısındaki Durumuna İlişkin Bir Görüş, Sayı: 376 (1996)
 6. Özel Okul ve Üniversitelerin KDV Karşısındaki Durumu, Sayı: 383 (1996)
 7. İthalatta KDV İstisnaları, Sayı: 391 (1996)
 8. KDV Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar, Sayı: 365 (1995)
 9. Belediyelerin Toplu Konut İnşasında KDV Uygulaması, Sayı: 359 (1995)
 10. Belgesiz Mal Bulunduranların KDV Sorumluluğu, Sayı: 346 (1995)
 11. İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi Halinde KDV İstisnası Uygulaması, Sayı: 329 (1994)
 12. Sebze, Meyve, Canlı Hayvan Komisyoncularının KDV Uygulaması, Sayı: 332 (1994)
 13. İşletme Sahibinin Ölümü Halinde KDV Uygulaması, Sayı: 336 (1994)
 14. Fazla ve Yersiz Ödenen KDV’nin İadesi, Sayı: 339 (1994)
 15. Binek Otomobillerinin KDV Açısından Vergilendirilmesi, Sayı: 301 (1993)
 16. Ortak Savunma Amacıyla ABD Kuruluşlarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde KDV İstisnası, Sayı: 294 (1992)
 17. Avrupa Topluluğuna Üye Ülkelerde ve Türkiye’de KDV Oranları, Sayı: 104 (1991)
 18. Deniz Taşımacılığı Sektöründe KDV Uygulaması, Sayı: 267 (1991)
 19. Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV Uygulaması, Sayı: 264 (1991)
 20. KDV Uygulamasında Vergi Sorumluluğu, Sayı: 253 (1991)
 21. KDV Uygulamasına İlişkin Yargı Kararları, Sayı: 252 (1991)
 22. Katma Değer Vergisinde İndirim ve İade, Sayı: 244 (1990)
 23. KDV Uygulamasında Ortaya Çıkan Sorunlar, Sayı: 227 (1990)
 24. Kap ve Ambalaj Maddelerinin KDV Uygulaması Karşısındaki Durumu, Sayı: 217 (1989)
 25. Vergi Ziyaı Cezalarının Katma Değer Vergisinde Uygulanması, Sayı: 209 (1989)
 26. Serbest Bölge Rejimine Tabi Mal ve Hizmetlerde KDV Uygulaması, Sayı: 189 (1988)
 27. KDV Uygulamasına İlişkin Bazı Sorunlar, Sayı: 198 (1988)
 28. Hizmet İhracında KDV İstisnası Uygulaması, Sayı: 150 (1986)

Muğla SMMMO Denge Dergisi:

 1. KDV Uygulamalarında 2016 Yılında Yapılan Değişiklikler (Sayı: 166 Nisan-Eylül 2016)
 2. Şahıs İşletmelerin Sona Ermesi Halinde KDV Uygulaması (Sayı: 157 Mart-Nisan-Mayıs 2014)
 3. ÖTV (I) ve (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğleri (Sayı: 162 Nisan-Mayıs-Haziran 2015)
 4. Görmezden Gelinemeyecek Bir Vergi: ÖTV (Sayı:144 Mayıs-Haziran 2011)
 5. KDV Oranlarında En Son Durum I-II-III (Sayı: 146-147-148 Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2011, Ocak-Şubat 2012)
 6. Konaklama Tesislerinde Uygulanan KDV Oranları (Sayı: 139 Temmuz-Ağustos 2010)
 7. KDV’de Özel Matrah Şekline Göre Vergilendirme (Sayı: 140 Eylül-Ekim 2010)
 8. KDV Tevkifatı Uygulaması I-II-III (Sayı:135-136-137 Kasım-Aralık 2009, Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2010)
 9. Taşıt Araçlarına Ödenen KDV’nin İndirimi (Sayı:134 Eylül-Ekim 2009)

Ankara SMMMO Bülten:

 1. ÖTV: Hesaplama, Beyan, Ödeme (Sayı 210, 2015)
 2. KDV İadelerinde Genel Uygulama Tebliği Öncesi ve Sonrası Durum (Sayı: 207 2014)

Diğerleri:

 1. Tekstil ve Konfeksiyon İhracında Yeni Bir Tecil-Terkin Uygulaması: Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamında Ham ve Yardımcı Madde teslimi (Vergi Raporu, Kasım 1998)
 2. ÖTV Uygulamasında YMM Raporu Gerektiren Özellikli Teslimler ve İstisnalar (Vergi Sorunları, Ekim 2012, Jel Sınıflaması: H20, H25, H29)
 3. Sigorta Aracılarının KDV Karşısındaki Durumu (Maliye ve Sigorta Yorumları, Sayı: 563, Ocak 2012)
 4. KDV Uygulamasında Yeni Düzenlemeler (İSMMMO Mali Çözüm, 54, Ocak-Şubat-Mart 2001)
 5. KDV Uygulamalarında 2017 Yılında Yapılan Değişiklikler (Ordu SMMMO Bülten, Sayı: 51 Aralık 2017)