KDV ORANI %1’E İNDİRİLMEYEN GIDA MADDELERİ

14 Şubat 2022 tarihinde yürürlüğe giren 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile daha önce %8 oranında vergilenen gıda maddelerinde KDV oranı %1’e indirilmiştir. Ancak Kararın 1. maddesi ile özel tüketim vergisine tabi olan gıda maddelerinde KDV oranının %8 olarak uygulanmaya devam edilmesi öngörülmüştür.

Öncelikle hatırlatmak isteriz ki, gıda maddelerinin “teslimi”nde oran indirimi söz konusu konusudur. Lokanta, içkili lokanta, kebapçı, kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu, ve benzeri yerlerde verilen yeme-içme hizmetlerinin içinde gıda maddeleri olsa dahi, buralarda verilen “hizmetler” için %1 oranı uygulanması söz konusu değildir.

Örneğin lokantada yenilen yemek tamamıyla %1 oranına tabi gıda maddelerinden hazırlanmış olsa dahi, yemek hizmeti için %1 oranı uygulanması mümkün değildir. Lokanta 1. sınıf veya 3 ya da daha fazla yıldızlı bir konaklama tesisinin bünyesinde ise %18, değilse %8 oranı uygulanacaktır.

Keza paket servis (on-line, mobil yemek sipariş siteleri dahil) şeklinde verilen yemek hizmetleri ile catering, tabldot servis gibi adlarla verilen yeme içme hizmetlerinin de %1 oranında vergilendirilmesi söz konusu değildir.

Bir başka örnek, balık satıcıları balık teslimlerinde %1 oranı uygulayacaktır. Ancak işletmede pişirilerek de balık satışı söz konusu ise pişirilen balıkların servis yapılarak veya ekmek arası olarak ya da paketlenerek sunumunda KDV oranı %8 olacaktır.

Bu açıklamalardan sonra %1 oranında KDV’ye tabi malların yer aldığı tarife numaralarında sınıflandırılmalarına rağmen, ÖTV’ye de tabi olması nedeniyle teslimi %8 oranında vergilendirilecek olan gıda maddeleri aşağıdadır.

1- Meyveli İçecekler

 ÖTV Kanunu eki (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 20.09 tarife pozisyonunda sınıflandırılan meyveli ve aromalı içeceklerden;

– Ambalajlı olarak piyasaya sürülenler,

– Ambalajlı olmamasına rağmen toptan teslim edilenler,

için KDV oranı %8 olarak hesaplanacaktır.

Buna göre, portakal, greyfurt, mandalina, elma, armut, kiraz, üzüm, yaban mersini, tropikal meyve ve karışık meyveler ile domates nektarlarından imal edilen meyveli içecekler ile aromalı içeceklerin sıvı halde veya dondurulmuş şekilde ambalajlanarak satılanları %8 oranında vergilenecektir. Ambalajlanmış içecek, 26/1/2017 tarihli ve 29960 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin 4/2-ö maddesinde tanımı yapılan şekilde hazır ambalajlı gıda kapsamında teslime konu edilen içecektir. Buna göre, her durumda açılmadan veya değiştirilmeden içeriği değiştirilemeyecek şekilde, içeceği tamamen kaplayan bir ambalajın içine konularak, son tüketiciye veya toplu tüketim yerlerine sunulmak üzere teslime konu edilen söz konusu hazır ambalajlı içeceklerde %10 oranında ÖTV, %8 oranında da KDV uygulanacaktır.

Aynı şekilde yukarıda sayılan meyveli içecekler ile aromalı içecekleri imal edenlerin bunları ambalajlayarak satacak olan imalatçılara fason olarak tesliminde ya da market, bakkal, kantin, lokanta, pastane, çay ocağı gibi işletmelere toptan tesliminde %10 ÖTV, %8 KDV hesaplanacaktır. Bu uygulamada toptan teslim; satışı yapılan içeceklerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlara teslimi olarak tanımlanmaktadır. İçeceğin ticari amaçla satılmak ya da işletmede kullanılmak üzere ithali de toptan teslim sayılarak gümrükte %10 ÖTV, %8 KDV uygulanacaktır. Bu şekilde işletmesinde kullanacağı veya satışa sunacağı meyveli veya aromalı içecekleri %8 oranında KDV ödeyerek satın alan işletmelerin, bu malları açık olarak veya ambalajlayarak müşterilerine tesliminde KDV oranının yine %8 olarak hesaplanacağı tabiidir.

Ancak yukarıda sayılan meyveli içecekler ile aromalı içecekleri imal edenlerin, bunları ambalajlamadan tüketicilere satışında KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır. Örneğin bir market işletmesi kendi imalatı olan üzüm şırasını ambalajlayarak veya açık olarak nihai tüketicilere tesliminde ÖTV uygulamayacağı gibi, KDV oranını da %1 olarak hesaplayacaktır.

Öte yandan sebze suları ile %100 meyve suyu sayılan meyve suları gerek ambalajlanarak, gerekse ambalajlanmadan teslimleri ÖTV’ye tabi olmadığından, bunların toptan veya perakende tesliminde KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır. % 100 meyve suyunun, içeriği tümüyle meyveden kaynaklanan ve koruyucu ya da katkı maddesi, ilave şeker ve sitrik asit gibi hiçbir katkı içermeyen içecek olarak tanımlandığını hatırlatmak isteriz.

2- Gazlı İçecekler

ÖTV Kanunu eki (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan;

– 2202.10.00.00.11 tarife pozisyonunda sınıflandırılan sade gazozlar,

– 2202.10.00.00.12 tarife pozisyonunda sınıflandırılan meyveli gazozlar,

– 2202.10.00.00.13 tarife pozisyonunda sınıflandırılan kolalı gazozlar,

ambalajlanmış olsun olmasın, toptan veya perakende tesliminde %8 oranında vergilenecektir.

Bu malların ithali veya imalatçıları tarafından teslimi ÖTV’ye tabi bulunmaktadır. ÖTV’nin konusuna girmesi nedeniyle, bu malların ÖTV uygulanan ithalat veya imalat safhasından sonra toptancı, perakendeci, bayi, market, bakkal veya büfe işletmeleri tarafından toptan veya tüketicilere perakende satışında KDV oranı %8 olacaktır.

Ancak doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış veya meyve nektarı katılmış gazlı içecekler ÖTV kapsamına girmediğinden, bunların açık veya ambalajlı olarak toptan veya perakende teslimlerinde %1 oranında KDV uygulanacaktır.

3- Diğer Alkolsüz İçecekler

ÖTV Kanunu eki (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 22.02 tarife pozisyonunda sınıflandırılan; enerji içeceği, sporcu içecekleri, vitamin suları, tonikler, soğuk çay, soğuk kahve, soya temelli içecekler, sert kabuklu meyvelerden, hububattan, tohumlardan imal edilen içecekler, meyveli şuruplar, limonata gibi alkolsüz içeceklerin sıvı halde veya dondurulmuş şekilde ambalajlanarak satılanları %8 oranında vergilenecektir.

Ambalajlanmış içecek, yukarıdaki bölümde tanımlandığı gibi Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin 4/2-ö maddesinde tanımı yapılan şekilde hazır ambalajlı gıda kapsamında teslime konu edilen içecektir. Buna göre, her durumda açılmadan veya değiştirilmeden içeriği değiştirilemeyecek şekilde, içeceği tamamen kaplayan bir ambalajın içine konularak, son tüketiciye veya toplu tüketim yerlerine sunulmak üzere teslime konu edilen hazır ambalajlı alkolsüz içeceklerde %10 oranında ÖTV, %8 oranında da KDV uygulanacaktır.

Aynı şekilde alkolsüz içeceklerin ithalinde veya imal edenlerin bunları ambalajlayarak satacak olan imalatçılara fason olarak tesliminde ya da market, bakkal, kantin, lokanta, pastane, çay ocağı gibi işletmelere toptan tesliminde %10 ÖTV, %8 KDV hesaplanacaktır. Bu şekilde işletmesinde kullanacağı veya satışa sunacağı meyveli veya aromalı içecekleri %8 oranında KDV ödeyerek satın alan işletmelerin, bu malları açık olarak veya ambalajlayarak müşterilerine tesliminde KDV oranının yine %8 olarak hesaplanacağı tabiidir.

Ancak yukarıda sayılan meyveli içecekler ile aromalı içecekleri imal edenlerin, bunları ambalajlamadan tüketicilere satışında KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır. Örneğin bir kantin işletmesi kendi imalatı olan limonatayı ambalajlayarak veya açık olarak tüketicilere tesliminde ÖTV uygulamayacağı gibi, KDV oranını da %1 olarak hesaplayabilecektir. İşletmesinde imal ettiği simitle birlikte kahve makinasında hazırladığı kahveyi karton bardaklarda müşterilerine satan bir fırının hem simit hem de kahve için %1 oranı uygulaması mümkündür. Ancak hemen hatırlatalım ki, fırında müşterilerin oturarak servis aldığı bir bölüm de bulunması halinde, servisi yapılan simit ve kahve için %8 oranında KDV hesaplanması gerekecektir.

Doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış veya meyve nektarı katılmış içecekler ÖTV kapsamına girmediğinden, bunların açık veya ambalajlı olarak toptan veya perakende teslimlerinde de %1 oranında KDV uygulanacaktır.

4- Alkollü İçecekler

ÖTV Kanunu eki (III) sayılı listenin (A) cetvelinde 22.04, 22.05, 2206.00, 2207.20 ve 22.08 tarife pozisyonlarında yer alan alkollü içeceklerin açık veya ambalajlı, toptan veya perakende tesliminde KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır. Bu malların ithali veya imalatçıları tarafından tesliminin farklı oranlarda ÖTV’ye tabi olduğunu belirtmek isteriz. İthalat veya imalatçısı tarafından tesliminde bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV uygulanan bu malların, nihai tüketiciye gelinceye kadar her safhadaki tesliminde %8 oranında KDV hesaplanacağı tabiidir.

Öte yandan, ÖTV Kanunu eki (III) sayılı listenin (A) cetvelinde 2202.91.00.00.00 G.T.İ.P. numarası ile yer alan ve içeriğindeki alkol derecesi %5’in altında olduğu için “alkolsüz bira” olarak adlandırılan biraların da bu bölümde yapılan açıklamalar kapsamında açık veya ambalajlı, toptan veya perakende tesliminde KDV oranının %8 olarak uygulanacağını vurgulamak isteriz.

5- Havyar ve Havyar Yerine Kullanılan Ürünler

ÖTV Kanunu eki (IV) sayılı listede yer alan 1604.31.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan havyar ile 1604.32.00.00.00 G.T.İ.P. numarasında sınıflandırılan havyar yerine kullanılan ürünlerin tesliminde, toptan veya perakende ayrımı yapılmaksızın %8 oranında KDV uygulanacaktır.

Bu ürünlerin ithalinin veya yurt içinde üreticileri tarafından tesliminin %20 oranında ÖTV’ye tabi olduğunu belirtmek isteriz. İthalat veya imalatçısı tarafından tesliminde bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV uygulanan bu malların, nihai tüketiciye gelinceye kadar her safhadaki tesliminde %8 oranında KDV hesaplanacağı tabiidir.

KDV içinde yayınlandı