ÖTV Oranları Sadeleştirilmeli mi?

2020 yılında 176 milyar TL vergi hasılatı beklenen özel tüketim vergisi (ÖTV) kapsamına sadece 253 adet mal girmektedir. Bu kadar az bir mal grubundan alınan verginin çok basit olması beklenir. Ancak uygulama bunun tam tersidir. Vergi tarifesinin hem oransal (ad valorem), hem maktu (spesifik), hem de asgari maktu vergileri içermesi, her mal için farklı vergiyi doğuran olay, matrah, oran veya tutar belirlenmesi, vergi indirimi, istisnası, iadesi, güvenlik önlemleri gibi mekanizmalar dolayısıyla ÖTV çok kompleks bir vergi konumuna bürünmüştür.

Kapsamı bu kadar sınırlı olan bir verginin çok daha basit uygulanması mümkündür diye düşünüyoruz. Aşağıda, ÖTV kapsamına giren 253 adet maldan sadece 87.03 tarife pozisyonunda yer alan binek otomobilleri ile 8704 tarife pozisyonunda yer alan yük taşımaya mahsus araçların vergi oranlarını gösteren iki şema yer alıyor. Bakalım vergi oranlarının sadeleştirilmesi gerektiği görüşlerine katılacak mısınız?

ÖTV içinde yayınlandı

Bir cevap yazın