ÖTV Bulmacaları (3) Makine getir, yağını getirme

Makine getir, yağını getirme

Adam yurt dışından çok hassas bir makine ithal etmiş, ama makinenin yanında gelen, üzerinde hediye olduğu yazılı olan 2 litrelik özel yağını çöpe atmış, neden?

Çünkü ÖTV (I) sayılı listedeki makine yağlarının ithalinde ÖTV tutarı kadar teminat verilmez ise ithalat gerçekleştirilememektedir. Bu yağların hediye, numune ya da yolcu beraberi eşya olması veya miktarı durumu değiştirmemektedir. Neyse deyip iki kilo yağ için 3 lira 0014 kuruş ödenerek ithalat gerçekleştirildi diyelim. Bitti mi? Hayır. En geç ithalatın yapıldığı gün, ÖTV tarhiyatı ile yetkili vergi dairesine gidilip ÖTV mükellefiyeti tesis ettirilmesi gerekir. Yahu, gümrükte 3 lira ödendi ya demeyin. O sadece teminat idi. (I) sayılı listedeki malların ithalinde ÖTV doğmamaktadır. Dolayısıyla istense de gümrüğe ÖTV ödenememektedir. Ödenen tutar sadece teminattır. Vergi, ithal edilen malların kullanıldığı veya satıldığı dönemde doğmaktadır. Bu nedenle vergi dairesine mükellefiyet tesis ettirilmesi, dolayısıyla e-defter ve e-fatura uygulamasına geçilmesi, yağ kullanılmasa dahi her ayın ilk 15 günlük birinci dönemi ve kalan günlerinden oluşan ikinci dönemleri için elektronik ortamda 1 numaralı ÖTV beyannamesi verilmesi, beyanname başına 48 lira damga vergisi ödenmesi, yağın kullanıldığı döneme ait beyannamede 3,0014 TL ÖTV beyan edilmesi, beyan edilen ÖTV ödedikten sonra vergi dairesine form dilekçe verilerek gümrükteki teminatın çözdürülmesi, mükellefiyetin iptali için yazılı başvuru yapılmadığı sürece her 15 günde bir beyanname vermeye ve damga vergisi ödenmeye devam edilmesi gerekmektedir.

O nedenle makineyi ithal edin, ama yağını atın gitsin !

ÖTV içinde yayınlandı

Bir cevap yazın