KEMAL OKTAR VERGİ BLOĞU

SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KDV’NİN İNDİRİM KONUSU YAPILMASI

SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KDV’NİN İNDİRİM KONUSU YAPILMASI

KDV Kanununun 29/1. maddesine 7491 sayılı Kanunun 30. maddesiyle eklenen (ç) bendi ile mükelleflerin tevkifat kapsamına giren işlemlere ilişkin olarak 2 no.lu KDV beyannamesiyle sorumlu sıfatıyla beyan ettiği KDV’nin, ödenmesi şartıyla indirim konusu yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca 7491 sayılı Kanunun 32. ve 33. maddeleriyle, sorumlu sıfatıyla KDV beyanının takip eden ayın 21. gününe kadar yapılması,Hakkında daha fazlasını oku SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KDV’NİN İNDİRİM KONUSU YAPILMASI[…]

İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERDE MATRAH AZALMASI*

İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERDE MATRAH AZALMASI*

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesi ile ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından teslim edilen mallara ait KDV’nin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, imalatçının tahsil etmediği bu vergiyi ilgili dönem beyannamesinde beyan edeceği, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunan KDV’nin, malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesiHakkında daha fazlasını oku İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERDE MATRAH AZALMASI*[…]

Konaklama Vergisi ve KDV*

Konaklama Vergisi ve KDV*

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 7194 sayılı Kanunla değiştirilen 34. maddesinde düzenlenen Konaklama Vergisi 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu verginin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği 14 Aralık 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı. Tebliğdeki açıklamalar KDV uygulamasını çağrıştırsa da iki vergi arasında önemli ayrılıklar göze çarpıyor. Önce benzerliklerineHakkında daha fazlasını oku Konaklama Vergisi ve KDV*[…]

KDV ORANI %1’E İNDİRİLMEYEN GIDA MADDELERİ

KDV ORANI %1’E İNDİRİLMEYEN GIDA MADDELERİ

14 Şubat 2022 tarihinde yürürlüğe giren 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile daha önce %8 oranında vergilenen gıda maddelerinde KDV oranı %1’e indirilmiştir. Ancak Kararın 1. maddesi ile özel tüketim vergisine tabi olan gıda maddelerinde KDV oranının %8 olarak uygulanmaya devam edilmesi öngörülmüştür. Öncelikle hatırlatmak isteriz ki, gıda maddelerinin “teslimi”nde oran indirimi söz konusu konusudur. Lokanta,Hakkında daha fazlasını oku KDV ORANI %1’E İNDİRİLMEYEN GIDA MADDELERİ[…]

İNDİRİLEMEYEN KDV SORUNSALI

İNDİRİLEMEYEN KDV SORUNSALI

Son günlerde yine indirilemeyen KDV’nin iade edilmesi yönünde söylemler artmaya başladı. KDV’nin neden indirilmeyip mükellefin üzerinde yük oluşturduğunu araştırdık. Konuyu önce teorik bazda irdeledik. Sonra pratikte neler olduğuna baktık. Yaptığımız çalışmaların sonucunu aşağıdaki makalede topladık.             A) TEORİDE KDV İNDİRİMİ NASIL İŞLİYOR?             KDV uygulamasının en önemli mekanizması indirimdir. KDV Kanununun 29 ilâ 36. maddelerindeHakkında daha fazlasını oku İNDİRİLEMEYEN KDV SORUNSALI[…]

KDV Tevkifatında Yenilikler*

KDV Tevkifatında Yenilikler*

Maliye Bakanlığı KDV Kanununun 9. maddesindeki yetkiye dayanarak, belirlediği sektörlerde hesaplanan KDV’nin alıcılar tarafından satıcıya değil, doğrudan kendi vergi dairelerine sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmesini öngörmektedir. Hesaplanan verginin tamamının alıcılar tarafından ödenmesi “tam tevkifat”, Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının ödenmesi ise “kısmi tevkifat” olarak tanımlanmaktadır. TAM TEVKİFAT KDV Genel uygulama Tebliğine göre tam tevkifat kapsamına girenHakkında daha fazlasını oku KDV Tevkifatında Yenilikler*[…]

KDV İstisnalar ve İadeler kitabı yenilendi

KDV İstisnalar ve İadeler kitabı yenilendi

KDV uygulamasında önemli bir yeri olan KDV istisnalarının ve KDV iadelerinin usul ve esaslarının yer aldığı kitabımın 12. baskısı bu ay Gözlem Yayıncılık’tan çıktı. Aslında KDV uygulamasını tümüyle ele almak üzere yola çıkmış olmama rağmen, öncelikle en çok değişikliğe uğrayan ve bu nedenle karmaşık bir yapı gösteren istisnalar ve iadeler konusunu kitaplaştırmıştım. Zaman içinde iadeHakkında daha fazlasını oku KDV İstisnalar ve İadeler kitabı yenilendi[…]

Özel Matrah Şekilleri

Özel Matrah Şekilleri

KDV’DE ÖZEL MATRAH ŞEKLİ UYGULAMALARI KDV Kanununun 20. maddesine matrah, teslim veya hizmet işleminin karşılığını teşkil eden bedel olarak tanımlanmıştır. Bedel deyimi, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerle sağlanan ve para ileHakkında daha fazlasını oku Özel Matrah Şekilleri[…]

Hasılat Esaslı Vergileme

Hasılat Esaslı Vergileme

KDV’DE HASILAT ESASLI VERGİLEME KDV Kanununun 7144 sayılı Kanunla ihya edilen 38. maddesindeki yetkiye dayanılarak 7/2/2019 tarihli ve 30679 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında; – 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında belediyeler tarafından ruhsat verilen, – Toplu taşıma hatlarını kiralayan, toplu taşıma hizmetinin hizmet satın alma yollarıylaHakkında daha fazlasını oku Hasılat Esaslı Vergileme[…]